• :
  • :
Vì một môi trường khám chữa bệnh trong sạch - Nơi người bệnh được cảm thông và chia sẻ - Bệnh viện là nhà, thầy thuốc và bệnh nhân là những người thân trong Gia đình!
BAN GIÁM ĐỐC

  

Đồng chí: NGUYỄN HƯNG ĐẠO

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc - Trung tâm y tế huyện Chiêm Hóa

Đồng chí: HÀ THỊ BÍCH NGỌC

Phó bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc

Đồng chí: PHẠM CHÍ CƯỜNG

Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Phó Giám đốc 

 

Đồng chí: HÀ THỊ ÁI

Bí thư chi bộ khối Dự phòng - Phó giám đốc

Chưa có thông tin