• :
  • :
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CHIÊM HÓA QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI CÁC MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ TRONG NHIỆM KỲ MỚI
Công khám các chuyên khoa
STTTên Dịch VụĐơn vịGiá bảo hiểmGiá thu phíGiá dịch vụ
 CÔNG KHÁM    
1Khám Nhilần34.50033.00033.000
2Khám Ngoạilần34.50033.00033.000
3Công khám (vắcxin dịch vụ)lần 33.00033.000
4Khám Phụ sảnlần34.50033.00033.000
5Khám Da liễulần34.50033.00033.000
6Khám Tai mũi họnglần34.50033.00033.000
7Khám YHCTlần34.50033.00033.000
8Khám Mắtlần34.50033.00033.000
9Khám Nộilần34.50033.00033.000
10Công khám khám sức khỏelần 145.000145.000
11Khám Răng hàm mặtlần34.50033.00033.000
12Khám Tự Nguyệnlần 50.00050.000

ưadfafs

Nội dung

Chưa có thông tin