• :
  • :
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CHIÊM HÓA QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI CÁC MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ TRONG NHIỆM KỲ MỚI

Thông tin liên hệ

http://tuyenquang.yteviettel.com/

Liên hệ trực tiếp:

Trung tâm Y tế huyện Chiêm Hóa

Tổ Vĩnh Lim, TT Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
Hotline: 02073.851.110 Hotline chuyên môn: 0965.34.1010
bvdkchiemhoa67@gmail.com

Dấu * là phần không được để trống