• :
  • :
Vì một môi trường khám chữa bệnh trong sạch - Nơi người bệnh được cảm thông và chia sẻ - Bệnh viện là nhà, thầy thuốc và bệnh nhân là những người thân trong Gia đình!

Thông tin liên hệ

http://tuyenquang.yteviettel.com/

Liên hệ trực tiếp:

Trung tâm Y tế huyện Chiêm Hóa

Tổ Vĩnh Lim, TT Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
0917704575
bvdkchiemhoa67@gmail.com

Dấu * là phần không được để trống