• :
  • :
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CHIÊM HÓA QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI CÁC MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ TRONG NHIỆM KỲ MỚI
KHOA TRUYỀN NHIỄM

1. Tổ chức nhân sự:

2. Chức trách nhiệm vụ:
Khoa truyền nhiễm là khoa lâm sàng thực hiện khám chữa bệnh bằng phương pháp nội khoa. Phù hợp vơi nhiệm vụ phân hạng của bệnh viện.

a) Khám bệnh, chữa bệnh cho người mắc bệnh lao, bệnh truyền nhiễm theo đúng quy chế công tác khoa truyền nhiễm và quy chế công tác khoa nội.
b) Khám bệnh và phát hiện sớm các trường hợp đầu tiên của bệnh gây dịch nguy hiểm. Khi phát hiện bệnh gây dịch nguy hiểm, trưởng khoa có trách nhiệm báo cáo với giám đốc để giải quyết.
c) Cùng với các khoa và các đơn vị có liên quan tổ chức và chỉ đạo công tác phòng chống dịch tại cơ sở khi được giám đốc TTYT phân công.
d) Thực hiện quy chế công tác khoa truyền nhiễm.
e) Công tác tuyên truyền và tham gia phòng chống bệnh truyền nhiễm tại khoa và tại cộng đồng.
f) Hướng dẫn thực hành của các học viên trường y dược.
g) Thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc giao.

ưadfafs

Nội dung

Chưa có thông tin