• :
  • :
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CHIÊM HÓA QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI CÁC MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ TRONG NHIỆM KỲ MỚI
PHÒNG CHỨC NĂNG

PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

I. Chức năng, nhiệm vụ

 Là phòng tham mưu và lập kế hoạch trình giám đốc phê duyệt về công tác hành chính quản trị gồm các lĩnh vực:
- Đảm bảo về công tác văn thư, công văn đi và đến
- Đảm bảo công tác hội trường, văn phòng, hội nghị
- Đảm bảo quản lý kho tàng, nhà cửa
- Quản lý và sử dụng tài sản: Nhà cửa, đất đai, các tài sản thuộc lĩnh vực hành chính quản trị.
- Tham mưu về công tác xây, sửa chữa cơ sở hạ tầng để phục vụ công tác chuyên môn
- Mua sắm và quản lý các tài sản phục vụ chuyên môn và hoạt động của bệnh viện
- Đảm bảo về an ninh trật tự trong bệnh viện
- Đảm bảo công tác vệ sinh nội và ngoại cảnh
- Đáp ứng yêu cầu phương tiện vận chuyển bệnh nhân cấp cứu và các vận chuyển khác để đảm bảo nhu cầu hoạt động của đơn vị
- Quản lý điện, nước đáp ứng yêu cầu hoạt động chuyên môn của đơn vị.

 

PHÒNG KẾ HOẠCH - NGHIÊP VỤ

I. Chức năng, nhiệm vụ

Phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Giám Đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về:
- Kế hoạch hoạt động của các Khoa, Phòng;
- Đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện quy chế bệnh viện;
- Tổ chức chỉ đạo công tác nghiệp vụ chuyên môn bệnh viện;
- Phòng Kế hoạch tổng hợp đã thực hiện xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được cơ quan giao phó.

Đồng chí: TRƯƠNG THỊ VIỆT HẰNG

Bác sỹ Chuyên khoa cấp I chuyên ngành Nội khoa - Trưởng phòng

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

I. Chức năng, nhiệm vụ

Phòng Tài chính kế toán của bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ hoạt động tài chính kế toán của bệnh viện.
          Phòng tài chính kế toán có 7 nhiệm vụ sau:
          1. Căn cứ vào chế độ, chính sách hiện hành và kế hoạch công tác của bệnh viện lập dự toán ngân sách, kế hoạch thu, chi của bệnh viện và tổ hcuwcs thực hiện khi kế hoạch được phê duyệt.
          2. Theo định hướng hạch toán kinh tế trong công tác khám bệnh, chữa bệnh, tổ chức và quản lý chặt chẽ việc thu viện phí theo quy định.
          3. Theo kế hoạch ngân sách và các nguồn thu khác tổ chức xây dựng định mức chi tiêu cho từng hoạt động cụ thể của bệnh viện.
          4. Tổ chức công tác kế toán trong bệnh viện theo đúng quy định hiện hành.
          5. Định kỳ thực hiện báo cáo quyết toán, tổng kết tài sản, kiểm kê tài sản.
          6. Tổ chức bảo quản, lưu trữ các chứng từ, sổ sách kế toán theo đúng quy định.
          7. Tổng hợp tình hình, số liệu cụ thể để phân tích kết quả hoạt động của bệnh viện.

 

Đồng chí: NGUYỄN MINH HẢI

Cử nhân kế toán - Trưởng phòng

PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

I. Chức năng, nhiệm vụ

1.Thực hiện tốt Thông tư số 07/2011 TT- BYT ngày 26 tháng 01 năm 2011  Hướng dẫn công tác điều dưỡng về chăm sóc người bệnh trong Bệnh viện.

2. Nâng cao chất lượng chăm sóc và phục vụ người bệnh theo Bộ tiêu chí  đánh giá chất lượng bệnh viện đáp ứng nhu cầu và sự hài lòng người bệnh và thân nhân người bệnh.

3.Tổ chức huấn luyện, đào tạo hiệu quả đội ngũ ĐD/HS/KTV nhằm cập nhật, nâng cao kiến thức, kỹ năng và thái độ phục vụ người bệnh.

4. Nâng cao phong cách phục vụ, giao tiếp ứng xử, chuẩn đạo đức nghề nghiệp cho ĐD/HS/KTV, xây dựng hình ảnh người điều dưỡng năng động, chuyên nghiệp.

5. Duy trì đánh giá chất lượng chăm sóc người bệnh theo Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chăm sóc người bệnh trong các bệnh viện theo kế hoạch 6 tháng/lần.

6. Đổi mới phương thức quản lý nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh và các dịch vụ vụ y tế hướng tới hài lòng người bệnh.

7. Nâng cao năng lực quản lý và lãnh đạo của hệ thống ĐDT, phát huy tính chủ động, sáng tạo và chuyên nghiệp trong quản lý.

8.Tiếp tục bổ sung xây dựng hoàn thiện Bộ tài liệu truyền thông, Tư vấn, GDSK cho người bệnh trong Bệnh viện. Duy trì tư vấn, GDSK cho người bệnh thường quy và chuyên nghiệp.

 

 

ưadfafs

Nội dung