• :
  • :
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CHIÊM HÓA QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI CÁC MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ TRONG NHIỆM KỲ MỚI
Biểu tượng của TTYT Chiêm Hóa

  • Logo TTYT huyện Chiêm Hóa được thiết kế cách điệu bằng 1 vòng tròn xanh da trời, bên trong vòng tròn màu xanh da trời có lồng chữ “Trung tâm Y tế huyện Chiêm Hoá” màu vàng.
  • Bên trong vòng tròn xanh da trời có biểu tượng chữ thập của ngành Y tế màu đỏ

       Bên dưới chữ thập màu đỏ là chữ “CH” viết tắt cho tên huyện Chiêm Hóa có hình 2 ngọn lửa 2 bên.

ưadfafs

Nội dung

Chưa có thông tin