• :
  • :
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CHIÊM HÓA QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI CÁC MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ TRONG NHIỆM KỲ MỚI
Công khám các chuyên khoa
Khám Nộilần345003450034500
Khám Nhilần345003450034500
Khám YHCTlần345003450034500
Khám Ngoạilần345003450034500
Khám Phụ sảnlần345003450034500
Khám Mắtlần345003450034500
Khám Tai mũi họnglần345003450034500
Khám Răng hàm mặtlần345003450034500

ưadfafs

Nội dung

Chưa có thông tin