• :
  • :
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CHIÊM HÓA QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI CÁC MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ TRONG NHIỆM KỲ MỚI

BÀI TRUYỀN THÔNG VỀ ĐAU MẮT ĐỎ

Hiện nay bệnh đau mắt đỏ đã và đang lan rộng đến các cơ quan, xí nghiệp, công sở và trường học.v.v…. Nếu chúng ta không biết cách chăm sóc, phòng và triều trị thì bệnh đau mắt đỏ có thể dẫn đến viêm giác mạc, giảm thị lực lâu dài, ảnh hưởng đến học ...

TẬP HUẤN VỀ HOẠT ĐỘNG TIÊM CHỦNG TRƯỜNG HỌC CHO CÁN BỘ GIÁO DỤC TUYẾN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TẠI HUYỆN CHIÊM HOÁ

Ngày 14/08, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Y tế huyện tổ chức các lớp tập huấn hoạt động tiêm chủng trường học cho cán bộ giáo dục tuyến xã, phường, thị trấn trên địa bàn huyện Chiêm Hoá.