• :
  • :
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CHIÊM HÓA QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI CÁC MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ TRONG NHIỆM KỲ MỚI
Ngày giường
Tên dịch vụ kỹ thuậtĐơn vị tínhGiá thu phíGiá bảo hiểmGiá dịch vụ
Giường Hồi sức cấp cứu Hạng II - Khoa Hồi sức cấp cứungày325000325000325000
Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa nội tổng hợpngày187100187100187100
Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa nội tổng hợpNgày160000160000160000
Giường Nội khoa loại 3 Hạng IV - Khoa nội tổng hợpNgày112000112000112000
Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa Truyền nhiễmNgày187100187100187100
Giường Nội khoa loại 3 Hạng II - Khoa Y học cổ truyềnngày130600130600130600
Giường Hồi sức cấp cứu Hạng II - Khoa NhiNgày325000325000325000
Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa Nhingày187100187100187100
Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Ngoại tổng hợpngày160000160000160000
Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng II - Khoa Ngoại tổng hợpngày256300256300256300
Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng II - Khoa Ngoại tổng hợpngày223800223800223800
Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng II - Khoa Ngoại tổng hợpngày199200199200199200
Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng II - Khoa Ngoại tổng hợpngày170800170800170800
Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Phụ - Sảnngày160000160000160000
Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng II - Khoa Phụ - Sảnngày256300256300256300
Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng II - Khoa Phụ - Sảnngày223800223800223800
Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng II - Khoa Phụ - Sảnngày199200199200199200
Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng II - Khoa Phụ - Sảnngày170800170800170800
Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Tai - Mũi - Họngngày160000160000160000
Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng II - Khoa Tai - Mũi - Họngngày256300256300256300
Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng II - Khoa Tai - Mũi - Họngngày223800223800223800
Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng II - Khoa Tai - Mũi - Họngngày199200199200199200
Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng II - Khoa Tai - Mũi - Họngngày170800170800170800
Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Răng - Hàm - Mặtngày160000160000160000
Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng II - Khoa Răng - Hàm - Mặtngày256300256300256300
Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng II - Khoa Răng - Hàm - Mặtngày223800223800223800
Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng II - Khoa Răng - Hàm - Mặtngày199200199200199200
Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng II - Khoa Răng - Hàm - Mặtngày170800170800170800
Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Mắtngày160000160000160000
Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng II - Khoa Mắtngày256300256300256300
Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng II - Khoa Mắtngày223800223800223800
Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng II - Khoa Mắtngày199200199200199200
Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng II - Khoa Mắtngày170800170800170800

ưadfafs

Nội dung

Chưa có thông tin