• :
  • :
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CHIÊM HÓA QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI CÁC MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ TRONG NHIỆM KỲ MỚI
Ngày giường
STTTên Dịch VụĐơn vịGiá bảo hiểmGiá thu phíGiá dịch vụ
 NGÀY GIƯỜNG    
13Phụ thu  giường tự nguyện ( Khoa Nhi)ngày 200.000200.000
17Phụ thu giường tự nguyện ( Khoa Ngoại)ngày 200.000200.000
15Phụ thu giường tự nguyện ( Khoa Đông y)ngày 200.000200.000
18Phụ thu thêm tiền giường tự nguyện ra viện sau 12h sánglần 80.00080.000
19Phụ thu  giường tự nguyện nhà tự nguyệnNgày 250.000250.000
20Phụ thu thêm tiền giường tự nguyện ra viện sau 12h sáng (khoa Tự nguyện)ngày 100.000100.000
23Phụ thu giường tự nguyện ( Khoa TMH)ngày 200.000200.000
50Phụ thu thêm phòng tự nguyện (khoa tự nguyện, phòng 2 giường)ngày 600.000600.000
51Phụ thu  giường tự nguyện ( Khoa Nôi)ngày 200.000200.000
52Phụ thu giường tự nguyện ( Khoa RHM)ngày 200.000200.000
53Phụ thu  giường tự nguyện ( Khoa sản)ngày 200.000200.000
54Phụ thu giường tự nguyện ( Khoa HSCC)ngày 200.000200.000
55Phụ thu giường tự nguyện ( Khoa mắt)ngày 200.000200.000
56Phụ thu  giường tự nguyện nhà tự nguyện (2 giường/Phòng 3 giường)Ngày 500.000500.000
59Phụ thu thêm tiền giường tự nguyện ra viện sau 12h sáng (khoa Tự nguyện)ngày 120.000120.000
57Phụ thu giường tự nguyện ( Khoa truyền nhiễm)ngày 200.000200.000
62Phụ thu thêm phòng tự nguyện (khoa tự nguyện, phòng 3 giường)ngày 750.000750.000
63Phụ thu  giường tự nguyện nhà tự nguyệnngày 300.000300.000
14Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa nội tổng hợpNgày160.000152.000152.000
16Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa Truyền nhiễmNgày187.100178.000178.000
21Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Răng - Hàm - Mặtngày160.000152.000152.000
22Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng II - Khoa Răng - Hàm - Mặtngày256.300246.000246.000
24Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng II - Khoa Phụ - Sảnngày256.300246.000246.000
25Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng II - Khoa Mắtngày256.300246.000246.000
26Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng II - Khoa Răng - Hàm - Mặtngày223.800214.000214.000
27Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng II - Khoa Mắtngày223.800214.000214.000
28Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng II - Khoa Mắtngày199.200191.000191.000
29Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Mắtngày160.000152.000152.000
30Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng II - Khoa Mắtngày170.800163.000163.000
31Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng II - Khoa Phụ - Sảnngày199.200191.000191.000
32Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa Nhingày187.100178.000178.000
33Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng II - Khoa Tai - Mũi - Họngngày256.300246.000246.000
34Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Tai - Mũi - Họngngày160.000152.000152.000
35Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa nội tổng hợpngày187.100178.000178.000
36Giường Nội khoa loại 3 Hạng II - Khoa Y học cổ truyềnngày130.600125.000125.000
37Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng II - Khoa Ngoại tổng hợpngày256.300246.000246.000
38Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Ngoại tổng hợpngày160.000152.000152.000
39Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng II - Khoa Phụ - Sảnngày170.800163.000163.000
40Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng II - Khoa Ngoại tổng hợpngày170.800163.000163.000
41Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng II - Khoa Ngoại tổng hợpngày199.200191.000191.000
42Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng II - Khoa Tai - Mũi - Họngngày223.800214.000214.000
43Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng II - Khoa Tai - Mũi - Họngngày170.800163.000163.000
44Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng II - Khoa Tai - Mũi - Họngngày199.200191.000191.000
45Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng II - Khoa Răng - Hàm - Mặtngày170.800163.000163.000
46Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng II - Khoa Ngoại tổng hợpngày223.800214.000214.000
47Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng II - Khoa Phụ - Sảnngày223.800214.000214.000
48Giường Hồi sức cấp cứu Hạng II - Khoa NhiNgày325.000314.000314.000
49Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng II - Khoa Răng - Hàm - Mặtngày199.200191.000191.000
58Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Phụ - Sảnngày160.000152.000152.000
60Giường thường cho người nhà bệnh nhânngày30.00030.00030.000
61Giường Tự nguyện cho người nhà bệnh nhânngày100.000100.000100.000
64Giường Hồi sức cấp cứu Hạng II - Khoa Hồi sức cấp cứungày325.000314.000314.000

ưadfafs

Nội dung

Chưa có thông tin