• :
  • :
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CHIÊM HÓA QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI CÁC MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ TRONG NHIỆM KỲ MỚI
KHOA NGOẠI

1. Tổ chức nhân sự:

Đ/C: Hà Xuân Tiêu - Trưởng khoa

Đ/C: Bùi Thị Kim Vân - Điều dưỡng trưởng

 

II. Chức năng, nhiệm vụ
1. Vị trí, chức năng:
Khoa Ngoại là khoa lâm sàng chuyên khoa ngoại, chấn thương, thực hiện khám bệnh, chữa bệnh theo phân khoa.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn:
a) Thực hiện khám bệnh, chữa bệnh chủ yếu bằng các thủ thuật và phẫu thuật và quy chế công tác đối với khoa ngoại theo Quy chế Trung tâm của Bộ Y tế quy định.
b) Thực hiện nghiêm quy chế chuyên môn và các quy định khác mà Bộ Y tế ban hành.
c) Thăm khám, làm hồ sơ bệnh án, chỉ định xét nghiệm cận lâm sàng cần thiết để có chẩn đoán xác định, có hướng xử lý kịp thời.
d) Thực hiện chế độ hội chẩn theo quy định, tránh mọi trường hợp theo dõi người bệnh cấp cứu quá 6 giờ mà chưa có hướng điều trị.
e) Thực hiện thủ thuật, phẫu thuật theo quy định kỹ thuật Trung tâm. Bố trí buồng bệnh hợp lý.
f) Lập kế hoạch phẫu thuật trong tuần, phân công phẫu thuật viên và các thành viên liên quan.
g) Theo dõi và điều trị người bệnh trước và sau khi phẫu thuật để xử lý kịp thời. Hướng dẫn người bệnh luyện tập phục hồi sau khi vết phẫu thuật đã ổn định.
h) Căn cứ kế hoạch hoạt động của đơn vị xây dựng kế hoạch hoạt động tháng, quý, năm của khoa.
i) Thực hiện các chế độ thống kê, báo cáo theo quy định.
k) Tham gia công tác đào tạo, chỉ đạo tuyến, tiếp nhận kỹ thuật mới với các bệnh theo phân khoa từ tuyến trên.
l) Tham gia Nghiên cứu khoa học: Hàng năm có các đề tài nghiên cứu khoa học mới, phục vụ cho các bước tiến về kỹ thuật lâm sàng ứng dụng tại khoa, đơn vị.
m) Tham gia công tác đoàn thể, học tập, bồi dưỡng tham dự các hội nghị, nghị quyết.
n) Thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc giao.

ưadfafs

Nội dung

Chưa có thông tin