• :
  • :
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CHIÊM HÓA QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI CÁC MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ TRONG NHIỆM KỲ MỚI

TẬP HUẤN TRIỂN KHAI, CẬP NHẬT CÁC VĂN BẢN MỚI VỀ CÔNG TÁC CAI NGHIỆN MA TÚY VÀ CHUYÊN MÔN VỀ CHẨN ĐOÁN, XÁC ĐỊNH TÌNH TRẠNG NGHIỆN MA TÚY CHO CÁN BỘ Y TẾ TUYẾN XÃ NĂM 2022

Ngày 24/11, Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang phối hợp với TTYT huyện Chiêm Hóa tổ chức tập huấn huấn triển khai, cập nhật các văn bản mới về công tác cai nghiện ma túy và chuyên môn về chẩn đoán, xác định tình trạng nghiện ma túy cho cán bộ y tế tuyến xã ...

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CHIÊM HÓA TRIỂN KHAI HỒ SƠ BỆNH ÁN ĐIỆN TỬ THEO THÔNG TƯ SỐ 46/2018/TT-BYT CỦA BỘ Y TẾ

Thực hiện Thông tư số 46/2018/TT-BYT, TTYT huyện Chiêm Hóa bắt đầu triển khai hồ sơ bệnh án điện tử ngày 01/5/2022. Sau thời gian triển khai, chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc, phục vụ bệnh nhân tại TTYT huyện Chiêm Hóa càng được nâng cao; qua đó ...