• :
  • :
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CHIÊM HÓA QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI CÁC MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ TRONG NHIỆM KỲ MỚI

ĐỒNG CHÍ HÀ ĐỨC SƠN - BÍ THƯ CHI BỘ KHỐI HÀNH CHÍNH - ĐẢNG BỘ TTYT HUYỆN CHIÊM HOÁ ĐẠT GIẢI BA CUỘC THI BÍ THƯ CHI BỘ GIỎI HUYỆN CHIÊM HOÁ NĂM 2023 (CỤM THI SỐ 4)

Tham gia hội thi Bí thư chi bộ giỏi huyện Chiêm Hoá năm 2023 (cụm thi số 04) đồng chí Hà Đức Sơn, Bí thư chi bộ khối Hành Chính - Đảng bộ TTYT huyện Chiêm Hoá đã hoàn thành suất sắc các phần thi của mình.  Nội dung thi tập trung vào những vấn đề cơ ...