• :
  • :
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CHIÊM HÓA QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI CÁC MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ TRONG NHIỆM KỲ MỚI
BUỒNG ĐIỀU TRỊ THEO YÊU CẦU

Khu điều trị tự nguyện được xây dựng với tổng kinh phí gần 8 tỷ đồng, đưa vào sử dụng từ tháng 1-2019. Khu điều trị tự nguyện có quy mô 28 giường bệnh, với mức giá từ 250 - 300 nghìn đồng/giường bệnh tùy theo số lượng giường tại mỗi phòng. Hiện nay, mỗi ngày có từ 18 - 20 giường có bệnh nhân, ngoài giờ khám của các bác sỹ, khu điều trị luôn có 4 điều dưỡng túc trực thường xuyên kiểm tra tình hình sức khỏe của bệnh nhân. 

ưadfafs

Nội dung

Chưa có thông tin