• :
  • :
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CHIÊM HÓA QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI CÁC MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ TRONG NHIỆM KỲ MỚI
KHOA LIÊN CHUYÊN KHOA

1. Tổ chức nhân sự:

Đ/C: Ma Công Cử - Trưởng Khoa

Đ/C: Vũ Thị Sự - Điều dưỡng trưởng

2. Chức năng nhiệm vụ:

1. Liên chuyên khoa là một khoa ghép bao gồm 03 chuyên khoa: Tai – Mũi – Họng, Răng – Hàm – Mặt và Mắt. Khoa được trang bị đầy đủ các máy móc trang thiết bị chuyên dụng, có chức năng chính là:

  • Khám và điều trị ngoại trú, nội trú các bệnh chuyên khoa Tai – Mũi – Họng, Răng – Hàm – Mặt và Mắt
  • Hỗ trợ các khoa khác điều trị bệnh lý có liên quan.
  • Tiến hành phẫu thuật điều trị các bệnh lý thuộc chuyên khoa.

Khoa Tai Mũi Họng là chuyên khoa điều trị các bệnh lý liên quan đến tai, mũi và họng cũng như vùng đầu và cổ.

Khoa Tai Mũi Họng cung cấp dịch vụ đa dạng, từ khám bệnh đến thực hiện các loại phẫu thuật phức tạp cho cả trẻ em và người lớn.

Khoa Mắt điều trị các bệnh lý liên quan đến mắt.
- Tham gia công tác đoàn thể, học tập, bồi dưỡng tham dự các hội nghị, nghị quyết.
- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc phân công.

ưadfafs

Nội dung

Chưa có thông tin