• :
  • :
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CHIÊM HÓA QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI CÁC MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ TRONG NHIỆM KỲ MỚI
BAN GIÁM ĐỐC

 

Đồng chí: HÀ VĂN LINH

Giám đốc - Trung tâm y tế huyện Chiêm Hóa

Đồng chí: HÀ THỊ BÍCH NGỌC

Phó bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc

 

Đồng chí: PHẠM CHÍ CƯỜNG

 Phó Giám đốc - Chủ tịch Công đoàn cơ sở TTYT

 

 

ưadfafs

Nội dung

Chưa có thông tin