• :
  • :
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CHIÊM HÓA QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI CÁC MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ TRONG NHIỆM KỲ MỚI
Hà Đức Sơn

Hà Đức Sơn

Trưởng Phòng Tổ chức - Điều dưỡng và kiểm soát nhiễm khuẩn

Kết nối với tôi