• :
  • :
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CHIÊM HÓA QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI CÁC MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ TRONG NHIỆM KỲ MỚI
Ma Ngọc Dương

Ma Ngọc Dương

Địa chỉ: Tổ Vĩnh Giang - Thị Trấn Vĩnh Lộc - Huyện Chiêm Hóa

Trưởng khoa Nội tổng hợp

Kết nối với tôi