• :
  • :
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CHIÊM HÓA QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI CÁC MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ TRONG NHIỆM KỲ MỚI
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quán triệt, học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Khóa XIII

 

Ngày 22/12/2023, Đảng uỷ TTYT huyện Chiêm Hoá đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

Toàn cảnh Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết

Hội nghị đã quán triệt, học tập 3 Nghị quyết và 1 chuyên đề: Nghị quyết số 42-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về Tiếp tục đối mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tố quốc trong giai đoạn mới; Nghị quyết 43-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về Tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kêt dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc;  Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về Tiếp tục xây dựng đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triến đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới và Chuyên đề “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

Đ/c:  Hà Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Đảng uỷ, PGĐ TTYT huyện Chiêm Hoá tại Hội nghị

Thông qua Hội nghị này nhằm giúp cấp ủy, đảng viên, quần chúng trong toàn Đảng bộ nắm vững những nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện hội nghị Trung ương 8 khoá XIII. Qua đó, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết đảm bảo toàn diện, sát với tình hình thực tế của đơn vị để triển khai kịp thời, thiết thực, hiệu quả.

T/h:Nguyễn Bình

(Phòng TCKH -TTYT huyện Chiêm Hoá)

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết