• :
  • :
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CHIÊM HÓA QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI CÁC MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ TRONG NHIỆM KỲ MỚI
Nguyễn Hưng Đạo

Nguyễn Hưng Đạo

Địa chỉ: Tổ Vĩnh Lim, TT Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang

Giám đốc

Kết nối với tôi